นอนหลับอย่างเพียงพอ

มีตีพิมพ์การวิจัยเดือน พฤศจิกายน 2011 ในหัวข้อที่ว่า Circulation: Journal of the American Heart Association (การไหลเวียนของเลือด:วารสารเรื่อง ความสัมพันธ์ของหัวใจชาวอเมริกา) การนอนเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อโรคหัวใจ อีกทั้งสายเหตุของอาการนอนไม่หลับนั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุม

โรคนอนหลับยากคืออาการที่นอนหลับได้ยากหรือต้องปรับตัวในการนอนหลับอย่าง น้อย 3 คืนต่อสัปดาห์ พบในผู้ใหญ่ 20% และผู้สูงวัย 50% ผู้หญิงจะมีอัตราเป็น 2 เท่าของผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากโรคนอนหลับยาก เป็นที่น่าสนใจว่ามีอาการที่แตกต่างกัน 4 ประเภทของโรคนอนไม่หลับ คือ นอนหลับยาก นอนยาก ตื่นเร็วเกินไปและนอนหลับได้น้อย
ดูแล้วมันคล้ายเคียงกันไหม? อย่าพึ่งสิ้นหวัง อาการซึมเศร้าก็ก่อให้เกิดอาการนอนหลับยากได้ และมีหลาย ๆ วิธีที่ช่วยปรับสุขภาพการนอน รวมถึงพัฒนานิสัยช่วยให้คุณมีความสุขในโลกความฝันสำหรับผู้เริ่มต้น การวินิจฉัยอาการที่ถูกต้องของโรคนอนหลับยากจะช่วยได้หาสาเหตุและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (หายใจได้ยากขณะนอนหลับ) สามารถแก้ไขได้โดยการลดน้ำหนัก, โรคขากระตุก ภาวะทางระบบประสาทที่รบกวนการนอนหลับของหลาย ๆ คน ส่วนใหญ่มาจากการขาดธาตุเหล็ก และถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณเองนั้นเป็นนกฮูกกลางคืนและมีปัญหาในเรื่องการนอนหลับ จนกระทั่งผ่านไป 2-3 ชั่วโมงถึงจะนอนหลับได้ อาจมาจากวงจรชีวิตของคุณที่ยุ่งเหยิงและจำเป็นที่จะต้องจัดการให้มันสมดุล กันHassell แนะนำว่า ก่อนที่คุณจะทานยาหรืออาหารเสริม ควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่บางอย่าง อาจจะเป็นการออกกำลังกายประจำวัน อาบน้ำอุ่นก่อนนอน ทานของว่างก่อนนอนที่มี tryptophan สูง (โยเกิร์ตหรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นประจำและสัตว์ปีกจะได้ผลดี) หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมก็ช่วยให้คุณหลับได้ง่ายขึ้น “ ฉันคิดว่าแอลกอฮฮล์เป็นที่ชื่นชอบของสังคมทั่ว ๆ ไป” Hassell กล่าวว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยถูกนำมาใช้ช่วยในการนอนหลับมานานมาก แล้ว” และการใช้ประโยชน์จากห้องนอนของคุณในเรื่องความมืด ความเงียบ ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีน้อย การใช้งานพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นนอนหลับและมีเพศสัมพันธ์

Melotonin
ฮอร์โมนนี้ผลิตมาจากต่อมไพเนียลและพัฒนาต่อไปเป็น serotonin โดยที่ melatonin มีอิทธิพลอย่างมากกับวงจรชีวิต จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในฉบับเดือนตุลาคม ปี 2007 ของ Current Medical Research and Opinion แนะนำว่า melatonin ช่วยปรับคุณภาพการนอนและการตื่นตัวในตอนเช้าและช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการ นอนหลับของคนไข้อายุ 55 ปีที่เป็นโรคนอนหลับยาก “melatonin ทำงานได้ดีกับคนสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ซึ่งต้องทรมานจากโรคนอนหลับยากหรือกับคนหนุ่มสาวที่เกิดจากช่วงเวลาที่ เปลี่ยนแปลงไปมา เช่น การเดินทางหรือการทำงาน” Hassell กล่าวเช่นนั้น เขาแนะนำให้ทานในปริมาณ 1-5 mg ในตอนเย็น สำหรับเหล่านกฮูกกลางคืน เขาแนะนำให้ทานในช่วง 4 – 5 ชั่วโมงก่อนช่วงเวลานอนหลับ อย่าคาดหวังกับผลลัพธ์ในทันที คุณยังต้องทานมันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนที่จะดูประสิทธิภาพของมันถ้าคุณได้สำรวจสุขลักษณะของคุณเองและยังหลับได้ยาก ตรวจสอบให้ดี ๆ ในเรื่องการควบคุมอาหารหรืออาหารเสริมสมุนไพร นี่จะเป็น 3 ตัวเลือกดี ๆ ที่ช่วยสามารถทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น
L-theanine
กรดอะมิโนนี้พบทั่วไปได้ในชาเขียว L-theanine ช่วยในเรื่องอารมณ์และช่วยในการผ่อนคลาย จากการศึกษาในเดือนมกราคมปี 2011 ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Psychiary พบว่า L-theanine ช่วยทำให้อาการกระวนวายดีขึ้นในพวกที่มีอาการทางจิต มันยังมีบทบาทที่สำคัญการพัฒนาของ gamma-aminovutyric acid (GABA) ตัวยับยั้งสารส่งผ่านระบบประสาทที่สำคัญในการนอนหลับ ปริมาณที่แนะนำคือ 200 mg 1-3 ครั้งต่อวัน
Hassell กล่าวว่า “การนอนหลับคือโซ่ทองคำที่ผูกมัดสุขภาพและร่างกายของเราเข้าด้วยกัน” อ้างอิงจาก Thomas Dekker นักเขียนบทละครชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 16 เป้าหมายคือนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน ก่อนที่คุณจะทานยานอนหลับซึ่งมันจะทำให้เพิ่มอัตราการตายและมะเร็งสูงขึ้น ตรวจสอบทุก ๆ ทางเลือกของชีวิตประจำวันและกลวิธีการนอนหลับ คุณสมารถหามันได้และมันจะช่วยคุณนอนหลับโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับTryptophan and 5-hydroxytryptophan (5-HTP)
กรดอะมิโนตัวนี้ออกมาจากการนอนหลับโดยการเพิ่มระดับของ serotonin คุณยังได้รับสาร tryptophan จากอาหารทั่วไปและจำพวกสัตว์ปีก “ของว่างก่อนนอนยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยปรับการนอนให้ดีขึ้น” Hassell กล่าวเช่นนั้น จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี 2005 ของ Nutritional Neuroscience แสดงให้เห็นว่า tryptophan แบบโปรตีน นั้นมีคุณภาพเทียบเคียงกับ tryptophan แบบสกัด ซึ่งช่วยลดจำนวนครั้งที่ตื่นในตอนกลางคืน เขาแนะนำให้ทานในปริมาณ 500 และ 1000 mg ก่อนนอน

Adequate sleep

The research, published in November 2011 on the topic of Circulation: Journal of the American Heart Association (Circulation of Blood: Journal of the story. The American Heart Association) sleep is one of the top ten risk factors that contribute to heart disease. The cause of the insomnia is complex and has many facets.
Sleep disorder, difficulty sleeping, is a sleeping hard or have adapted to sleep at least three nights a week found in adults, 20% and high, 50% women, the rate is two times that of men who have been affected. disease, sleep difficulty. It is interesting that there are four different types of symptoms of insomnia are difficulty sleeping, difficulty sleeping, and waking up too early or sleep.
I really like the same photo? I do not despair. Depression can cause difficulty sleeping, and there are many ways to improve health and sleep. The character development allows you to have a happy dream world.

For beginners. The correct diagnosis of the disease difficult to sleep. Will help to determine the cause and correct the condition effectively stop breathing while sleeping. (Difficulty breathing while sleeping) can be solved by weight loss, disease, limb spasms, central nervous system disorders that disrupt sleep, many people, mostly from iron deficiency. If you know that you are a night owl and sleep problems. Until the next 2-3 hours to sleep. May come from your busy life and need to be managed to balance it.

Hassell suggests that before you take medicine or supplements. Should be modified to use some new life. May be an exercise routine. Warm bath before bed. Eat a snack before bed with a tryptophan high (yogurt or other form that is regularly and poultry works well) or even alcohol as it helps you fall asleep more easily, “I thought. that alcohol Holiday Inn is a favorite of society generally “Hassell said” alcohol slightly used helps to sleep for a long time “and taking advantage of your bedroom in The dark silence with less equipment. It is a common sleep and sex.
Melotonin.
This hormone produced by the pineal gland and the melatonin is serotonin, which is heavily influenced by the life cycle. According to a study published in the October issue of Current Medical Research and Opinion 2007 suggest that melatonin improves sleep quality and morning alertness and reduces the time required to. Sleep of patients aged 55 years who suffer from sleep is “melatonin works well with older people (60 and over) who have suffered from a sleep disorder, difficulty sleeping, or with young people at the moment. Changes such as travel or work, “Hassell said so. They recommend 1-5 mg in the evening for the night owls. He recommended to the 4-5 hours before sleep time. Do not expect immediate results. You also have to take it at least one week prior to the performance of it.

If you have over your own health and good sleep can be difficult to determine the dietary or herbal supplement, here are three great options that you can sleep better.

L-theanine.
This amino acid commonly found in green tea, L-theanine helps the mood and help you relax. The study was published in January 2011 in the Journal of Clinical Psychiary found that L-theanine or failure to act made patients better in those with psychosis. It also has an important role in the development of gamma-aminovutyric acid (GABA), the major inhibitory substances sent through the nervous system to sleep. The recommended dose is 200 mg 1-3 times a day.
Hassell said, “Sleep is the golden chain that ties health and our bodies together,” according to an English dramatist Thomas Dekker in the 16th century, the goal is to sleep 7-9 hours per night. Before you take sleeping pills, which make it a higher cancer mortality rate and check every option of everyday life and sleep strategies. You find it in the car and it will help you sleep without sleeping pills.

Tryptophan and 5-hydroxytryptophan (5-HTP).
This amino acid out of sleep by increasing the level of serotonin from tryptophan exposure to the food and poultry. “Snack before bedtime is also important in reducing sleep better” Hassell said so. The study was published in October 2005, the Nutritional Neuroscience shows that the quality of protein tryptophan and tryptophan compared to the extract, which helps to reduce the amount of time awake during the night. He recommended to the amount of 500 and 1000 mg at bedtime.