วิตตามินE

ในอาหารมักจะมีวิตามิน E ในรูป gamma มากกว่ารูป alpha โดยที่รูป gamma เป็นที่รู้กันดีว่ามีหน้าที่สำคัญในร่างกายร่วมกับรูป alpha แต่อาหารเสริมส่วนใหญ่มีวิตามินแค่ในรูป alpha เท่านั้น

ปัญหาก็คือ ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่จะมีส่วนประ

กอบ ของ alpha tocopherol ในปริมาณสูงเนื่องจากให้เมื่อเทียบเป็นหน่วยมาตรฐาน (IU) ได้ค่าสูง ซึ่งสามารถมาระบุไว้บนฉลากเพื่อเป็นการโฆษณาได้ แต่ในขณะที่อาหารจะมีส่วนประกอบของวิตามิน E ที่หลายรูปผสมกัน ซึ่งการจะเสริมอาหารให้ดีที่สุดก็ควรจะเสริมเลียนแบบที่พบในอาหาร
วิตตามิน E ที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าวิตามิน E เป็นวิตามินธรรมดาๆตัวหนึ่ง แต่จริงแล้ววิตามิน E มีอะไรมากกว่านั้น คือ วิตามิน E ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว วิตามิน E เป็นสารที่มีอนุพันธ์อยู่หลายตัว โดยมีรูปหลัก 4 รูปคือ alpha, beta, gamma และ deltaนอกจากนี้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเสริม mixed tocopherols หรือวิตามิน E ในรูปผสมมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการเสริม วิตามินในรูป alpha เดี่ยวๆในปริมาณสูง ซึ่งการเสริมเดี่ยวๆมีหลายงานวิจัยทางคลินิกที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพเพียง เล็กน้อยหรือไม่พบประโยชน์เลยในบางงานวิจัย 1ท้ายสุด ยังมีวิตามิน E ในรูปอื่นอีกในอาหารคือ tocotrienols ซึ่งมีโครงสร้างคล้าย gamma tocopherol โดย tocotrienols มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมาก เป็นสารที่กำลังเป็นที่สนใจในการศึกษาวิจัยและการเสริมร่วมกับ tocopherols ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันอนุมูลอิสระได้ว่า alpha tocopherol เดี่ยวๆ

อาหารเสริมที่ครอบคลุมวิตามิน E ในหลายรูปแบบเท่านั้นที่คาดว่าน่าจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันได้สูงสุด ซึ่งช่วยเสริมให้สมดุลกับการได้รับวิตามิน E จากอาหาร โดยรวมถึง d-alpha tocopherol, gamma tocopherolในปริมาณสูง, mixed tocopherols และ tocotrienols