การลด คลอเรสเตอรอล

อาหารเสริม

ภาวะคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง จะมิได้เป็นปัจจัยหลักในการเกิดโรคหัวใจเพียงปัจจัยเดียว แต่ปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือดที่สูงนี้ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำว่าระดับคลอเรสเตอรอลนั้นควรน้อยกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และเมื่อระดับคลอเรสเตอรอลลดต่ำกว่า 200 ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจก็พบว่าลดลงเช่นกัน แพทย์หลายรายพิจารณาว่าระดับคลอเรสเตอรอลที่ไม่เกิน 180 จะถือว่าเป็นระดกับเหมาะสม

ลดความเสี่ยงด้วยอาหารที่มีเส้นใย
เพิ่มโฮลเกรน (Whole Grains) หรือธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสี ถั่ว ผลไม้และผักเข้าไปในมื้ออาหารของท่านเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

เพิ่มโปรตีนจากถั่วเหลือเข้าไปในมื้ออาหารของท่าน
การเพิ่มผงโปรตีนจากถั่วเข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่มในปริมาณ 30 กรัม (ประมาณ 1 ออนซ์) ต่อวัน จะสามารถช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลได้

ลองรับประทานน้ำมันพืชธรรมชาติ (Plant Sterols/Stanols)
รับประทานน้ำมันพืชธรรมชาติปริมาณ 1.6 กรัมต่อวัน เป็นอาหารเสริมหรือน้ำมันพืชธรรมชาติที่อยู่ในเนยเทียมชนิดแข็งพิเศษจะช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้

เพิ่มปริมาณ “คลอเรสเตอรอลชนิดดี” ด้วยการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มปริมาณคลอเรสเตอรอล HDL (คลอเรสเตอรอลชนิดดี)

เลี่ยงการรับประทานไขมันที่ไม่ดี
อาหาร ที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัวที่ถูกทำให้อิ่มตัว (Hydrogenated Fat) และคลอเรสเตอรอล (เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาหารทอด และขนมขบเคี้ยวที่ผ่านการอบ) จะทำให้ปริมาณคลอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ระดับคลอเรสเตอรอลที่ต่ำก็มิได้เป็นการรับประกันว่าบุคคลนั้นจะมีสุขภาพ หัวใจที่ดีเสมอไปเนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจบางส่วนก็มีระดับคลอเรสเตอรอลที่ ต่ำ การตรวจทางห้องปฏิบัติการปัจจุบัน จะตรวจวัดคลอเรสเตอรอลรวม คลอเรสเตอรอลชนิด LDL (คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคหัวใจ และคลอเรสเตอรอล HDL (คลอเรสเตอรอลชนิดดี) ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งปริมาณความแตกต่างของระดับ LDL และHDL มีความสำคัญมากกว่าปริมาณคลอเรสเตอรอลรวมเสียอีก ยกตัวอย่างเช่น ในผู้ที่มีระดับคลอเรสเตอรอล HDL สูงมากนั้นซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ต่ำมากในการเกิดโรคหัวใจแม้ว่าระดับคลอเรส เตอรอลรวมของบุคคลดังกล่าวจะมากกว่า 200 ก็ตาม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอเรสเตอรอลนั้นจำเป็นต้องทำโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและควรมีการวัดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดรวม รวมทั้งระดับคลอเรสเตอรอล HDL และ LDL ด้วย ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดหรือ การเพิ่มคลอเรสเตอรอล HDL โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากระดับคลอเรสเตอรอลที่สูงจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือด แข็งตัวและโรคหัวใจ ดังนั้น ผู้ที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคหัวใจก็ควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอด เลือดแข็งตัวนี้ด้วยเช่นกัน

======
อาการ
======

ภาวะนี้มิได้ทำให้เกิดอาการใดๆ ดังนั้น ท่านควรไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำการตรวจวัดระดับคลอเรสเตอรอล

============
สิ่งที่จำเป็นต้องทราบ
============